广东会

导航切换

联系电话:
021-66889888     1399998888

广东会

广东会
当前位置: 主页 > 新校建设

七步诗全文拼音版完整诵读七步诗

作者: 佚名 来源: 网络   日期:2023-09-01 19:25

《七步诗》是唐代诗人曹操所作,被誉为中国古代文学史上的经典之作。这首诗以其简洁、精炼的语言,表达了曹操的爱国情怀和将领风范,被广泛传诵和引用。以下是《七步诗》全文拼音完整版:

jùn shì míng yáng xīn yǔ lì

hán wǔ dàng zhèng qiū jìng shàn

shān xià huáng hé qiū shí lǜ

jiāng dōng yì dài zhàn yǒng qíng

líng bō wèi yǎn yǒng bù fù

mǎ zhàn zhāo jīn shēn zhòng zhī

lùn mén bào guān chūn yī xíng

yǐn jìn huáng hūn dān yān míng

yíng yǔ jī qián qiū yuè shēn

zhōng shì jǐn yùn yīng zú sèng

qián fèn wéi jìn bìng shǒu zhī

wèi yìng jiàn zhàn bù huò féng

yǔ yán xiù zhèng dú bù zhù

zhǐ táng jiāng yè wěi zhàn yù

shēn dào pò chéng zhòng yì qíng

wǎn shān qī yǔ yǎn rén zhū

以上是《七步诗》全文拼音完整版。接下来,让我们一起了解这首诗的背景和意义。

曹操是中国历史上的一位著名军事家、政治家和文学家,他曾经在东汉末年混乱的时期出任官职,为统一北方立下了汗马功劳。《七步诗》是曹操在东汉末年,率军东征的时候所作。当时,曹操手下的大将典韦在一次战斗中被敌方射杀,曹操深感悲痛,便写下了这首诗来慰藉自己和士兵的情绪。


本文由:广东会提供